Bel ons
Menu Sluit

Positieve Gezondheid

Dit is een in de regio bekend concept. Amstelland Zorg verzorgd zelf de trainingen Positieve Gezondheid en begeleid Wijksamenwerkingsverbanden met het implementeren hiervan in het netwerk. Aangezien het volgen van de training al op een andere manier is bekostigd kan deze interventie niet worden meegenomen in Meer Tijd voor de Patiënt. Het op een goede manier implementeren van Positieve Gezondheid in de praktijk door bijvoorbeeld afspraken te maken over het aantal Positieve Gezondheid gesprekken per week en de doelgroep waarmee zal worden gestart, regie op veel gebruikers of Welzijn op recept is wel een optie.

Waarom

Het gespreksinstrument verbreedt de focus naar alle dimensies van gezondheid. Dit vergoot de zelfredzaamheid en veerkracht van de patiënt. Door voldoende aandacht te besteden aan een goed implementatietraject in de praktijk is de kans op succes groter.

Hoe

Huisartsen maken een projectplan voor het implementeren van Positieve Gezondheid in de praktijk. Vragen die hierin beantwoord moeten worden zijn ondere andere: Met welke patiëntengroepen wordt gestart? Wie heeft welke rol in de praktijk ten aanzien van Positieve Gezondheid. Wie voert bijvoorbeeld de gesprekken, wat is de rol van de assistente, hoe communiceer je de uitkomsten van het gesprek met elkaar? Hoe houdt je Positieve Gezondheid levendig in de praktijk? Wanneer plan je casusbesprekingen? Voor meer informatie zie spoorboekje Postieve Gezondheid.

Via www.IPH.nl zijn diverse varianten beschikbaar van het spinnenweb. Door het invullen van het spinnenweb ziet de patiënt waar je samen over praat. Dat geeft inzicht en het gevoel meer te kunnen sturen.

Het gesprek kan met alle patiënten worden gevoerd. Waarschijnlijk is het effect het grootst bij SOLK patiënten, ouderen, mensen met een chronische aandoening, diabetes, patiënten die uitbehandeld zijn, bij mensen die vragen naar een ogenschijnlijk zinloze verwijzing of bij het “gevoel” van de professional dat er “meer” aan de hand is.

Evaluatie

Om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moeten huisartsenpraktijken een projectplan kunnen overleggen waarin wordt uitgewerkt hoe Positieve Gezondheid zal worden geïmplementeerd in de praktijk. Daarnaast moet er een goede registratie plaatsvinden van de (inhoud) van de Positieve Gezondheid gesprekken zodat de voortgang gemonitord kan worden. De vergoeding voor Meer Tijd voor de Patiënt kan gedeeltelijk gebruikt worden om deze extra administratie tijd mogelijk te maken.

Samenhangende interventies

Flexibele consultduur, regie op veelgebruikers, Welzijn op recept, oplossingsgericht werken.


Contact
Contact