Bel ons
Menu Sluit

Regio op veelgebruikers

In veel huisartsenpraktijken eist een kleine groep patiënten relatief veel tijd op van de huisarts en andere zorgaanbieders. Patiënten die vaak bij de huisarts op het spreekuur komen hebben veelal onderliggende problemen van niet medische aard. Deze interventie brengt deze groep patiënten in beeld, om vervolgens te kijken naar een andere aanpak. Door middel van het andere gesprek kan bekeken worden wat er speelt in het leven van de patiënt en op welke plek de patiënt het beste geholpen kan worden.

Waarom

Soms eist een kleine groep patiënten veel tijd op van de huisarts of gaan patiënten van specialist naar specialist. Inzicht in deze patiëntengroep creëert de opening om (eventueel in overleg met andere zorgaanbieders) te kijken naar een mogelijke alternatieve aanpak. Patiënten voelen zich serieus genomen en melden zich minder vaak bij de huisarts. De huisarts voelt zich niet meer machteloos omdat hij andere vragen stelt. Bovendien kan de patiënt via Welzijn vaak beter geholpen worden waardoor minder verwijzingen naar de tweedelijn plaatsvinden.

Hoe

De huisartsenpraktijk maakt inzichtelijk welke patiënten meer zorgvragen dan past bij hun gezondheid. Vervolgens wordt proactief gekeken naar mogelijke andere hulp voor deze patiënten.

Deze interventie bestaat uit:

  • Inzichtelijk maken welke patiënten veel tijd vragen,
  • Patiënten oproepen voor een “ander gesprek”
  • Bepalen wie het gesprek voert
  • Ruimte en tijdplannen voor het gesprek
  • Vervolgens wordt proactief gekeken hoe deze patiënten op een andere manier geholpen kunnen worden.

Het is mogelijk om hierbij het stappenplan ‘Regie op veelgebruikers‘ te gebruiken.

Samenhangende interventies

Deze interventie kan goed gecombineerd worden met de interventies: Positieve Gezondheid, flexibele consultduur, oplossingsgericht werken en Welzijn op Recept.

Evaluatie

De groep veel gebruikers is in beeld, het streven is het aantal consulten bij deze groep te verminderen na 1 jaar met 30 %. Daarnaast zal worden gekeken naar vermindering van medicatie gebruik en vermindering van verwijzingen naar de tweedelijn


Contact
Contact