Bel ons
Menu Sluit

Welzijn op Recept

Dit concept is uitgebreid in de regio bekend en sluit goed aan op het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Huisartsen verwijzen patiënten met psychosociale problemen naar het sociaal domein. De regio doet mee aan het koplopers traject voor Welzijn op Recept en is bezig met de regionale opschaling. Er wordt aangesloten bij het landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. Bij voorkeur kan in de toekomst via Zorgdomein verwezen worden naar Welzijn op Recept.

Waarom

Het vergroten van welbevinden van burgers met psychosociale problemen door deelname aan welzijnsinterventie. Bewustwording bij eerstelijns professionals van een welzijnsaanbod om onterecht verwijzen naar medisch of psychologische zorg te voorkomen wanneer deze niet geïndiceerd is.

Hoe

De praktijk maakt een plan over het implementeren van Welzijn op Recept. Er wordt bijvoorbeeld vooraf in de agenda gekeken wie in aanmerking zou komen voor Welzijn op Recept. Er wordt extra tijd ingepland voor het andere gesprek en er worden afspraken gemaakt over een goede samenwerking met het sociaal domein.

Evaluatie

Aantal verwijzingen via Welzijn op Recept neemt toe ten opzichte van de beginsituatie.

Samenhangende interventies

De interventies Regie op veel gebruikers, het andere gesprek en Welzijn op Recept kunnen als gezamenlijke interventie worden ingezet in huisartsenpraktijken.


Contact
Contact