Bel ons
Menu Sluit

Taakherschikking

Huisartsen kunnen kiezen assistentes op te leiden tot SOH en hiervoor een spreekuur in te richten. Praktijken kunnen er ook voor kiezen een andere professional te betrekken bij taakdelegatie. Er kan bijvoorbeeld een regiearts ingezet worden. Ongeacht welke vorm van taakherschikking gekozen wordt, de interventie moet leiden tot meer tijd voor de patiënt.

Waarom

Meer rust en ruimte in de praktijk

Hoe

De assistente kan opgeleid worden tot SOH. Er zijn een aantal aanbieders die deze opleiding verzorgen:

Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een goed opgeleide assistent die een eigen spreekuur draait waarin de assistent semi-spoedgevallen behandeld. Dit kunnen bijvoorbeeld allergische reacties of brandwonden zijn. De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt de huisarts rust in zijn dagelijkse spreekuur of tijdens de dienst op de HAP waardoor hij meer tijd heeft voor complexere problematiek.

De regiearts, of backoffice arts, coacht assistentes, handelt vragen van assistente, apotheker en anderen af, doet spoedconsulten, beoordeelt urineonderzoeken etc. Dat maakt het mogelijk voor andere artsen zich volledig te richten op het spreekuur zonder storingen tussendoor. De regie arts zal op WSV of regio niveau ingezet worden en niet per praktijk.

Inzet skills mix instrument

Het Skills mix instrument kan behulpzaam zijn bij de keuze voor de inzet van extra personeel of taakdelegatie. Het Skillmix-instrument is een gratis toegankelijke onlineapplicatie. De gebruiker kan zelf informatie over de eigen organisatie invoeren. Het instrument levert allereerst feedback op de functiesamenstelling van het personeel, door deze af te zetten tegen vergelijkbare huisartsenvoorzieningen. Daarnaast biedt het instrument handvatten om na te denken over oplossingsrichtingen zoals taakherschikking en personeelsbehoud.

Samenhangende interventies

Deze interventie hangt samen met flexibele consultduur.

Evaluatie

Minimale eis: om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet een praktijk waar mogelijk een certificaat van deelname aan cursus of opleiding kunnen overleggen en/of aantoonbaar veranderingen kunnen laten zien in de opbouw van de agenda. Bij de evaluatie wordt gekeken of de professional een substantieel deel van de uren zich bezighoudt met werkzaamheden die eerder niet bij het takenpakket hoorde


Contact
Contact