Bel ons
Menu Sluit

Uitbreiding personele capaciteit

De huisarts heeft vrije keuze in type uitbreiding van personele capaciteit. Dit kan in jaar 1 en/of jaar 2 ingezet en gecontinueerd worden.’

Uitbreiding van personele capaciteit kan breed worden opgevat: het kan gaan om de huisarts zelf die meer uren inzet, maar ook om de (extra) inzet van een waarnemend huisarts, hidha (huisarts in dienst van een huisarts), doktersassistent, Praktijkondersteuner, praktijkmanager, physician assistant en/of verpleegkundig specialist. Met andere woorden, extra personele capaciteit gaat om de brede inzet van personeel die nodig is om daadwerkelijk meer tijd in de spreekkamer te kunnen creëren. Er kan ook gedacht worden aan het inzetten van basisartsen in de huisartsenpraktijk. Er is ook behoefte aan extra ruimte voor de inzet van personeel in de praktijk. Er zal worden gekeken naar overloop ruimtes buiten de praktijk die gebruikt kunnen worden als er extra spreekuur ruimtes nodig zijn.

De instroom van medewerkers is gezien de schaarste aan personeel voor de ene groep medewerkers lastiger dan voor een andere groep. Amstelland Zorg ondersteund bij het werven van zij instromers doktersassistenten en praktijkondersteuners. Amstelland Zorg faciliteert praktijken die een plek willen bieden aan zij instromers. Indien er voldoende belangstelling is voor andere functies zal Amstelland Zorg ook ondersteunen bij de werving.

Inspiratie


Contact
Contact