Bel ons
Menu Sluit

Flexibele consultduur

Onder deze interventie verstaan we de aanpassing van de inrichting van spreekuurtijden. Door bewust patiënten kort te zien wanneer dit kan, ontstaat ruimte om andere patiënten langer te zien. Flexibele consultduur zorg voor meer rust bij patiënten met een groter zorgvraag.

Waarom

Verschillende zorgvragen hebben een verschillende consultduur nodig. Door bewust patiënten kort te zien waar het kan (door middel van het “fasttrack spreekuur” bijvoorbeeld, waarin patiënten in vijf minuten worden gezien door de huisarts voor simpele vragen/klachten), ontstaat ruimte om andere patiënten langer te zien. Het flexibel inzetten van de beschikbare spreekuurtijd is mogelijk als de triage hierop aangepast wordt. Deze interventie hangt dan ook samen met de interventie ‘Anders triëren via triagetraining’.

Hoe

Huisartsen werken met 3 consulttijden: 5 minuten, 15 minuten en 3- minuten.

Het implementeren van flexibele consultduur vraagt om samenwerking binnen het hele team en duidelijke afspraken over de structuur en wat op welk spreekuur wordt gepland.

  • Plan voor alle gesprekken een duur van 15 minuten in. Doordat patiënten niet allemaal 15 minuten nodig hebben, verdeelt het spreekuur zich vanzelf. Bijvoorbeeld: het ene gesprek duurt 10 minuten, het andere 20 en er zijn gesprekken van 15 minuten.
  • Probeer goed te triëren
  • Plan geen afspraken achter elkaar waarin meerdere klachten behandeld moeten worden of waarvan je weet dat er ruim tijd nodig is.
  • Behandel één klacht per blok van 15 minuten en probeer er geen twee klachten in te behandelen.
  • Korte meekijk consulten: 5 minuten-spreekuur voor bijvoorbeeld kleine kwaaltjes en vitamine B12-injecties.
  • Plan een dubbel consult in voor veelbellers

Evaluatie

Tijdens het evalueren zal worden gekeken naar het realiseren van de flexibele consultduur in de agenda.

Samenhangende interventies

Triage training assistentes, Regie op veel gebruikers, opleiden assistente tot SOH

Voorbeelden uit het land


Contact
Contact