Bel ons
Menu Sluit

Meer tijd voor de patiënt

Wil je al langer aan de slag met het toekomstbestendig maken van jouw huisartsenpraktijk? Het programma Meer Tijd Voor de Patiënt (MTvP) kan je hier mogelijkheden voor bieden. Vanuit de HCA / Amstelland Zorg gaan we de huisartsen in onze regio ondersteunen bij het toepassen van MTvP. Dit doen we door een combinatie van interventies die kunnen bijdragen aan meer tijd voor de patiënt, zoals;

  • Anders werken in de praktijk
  • Samenwerken met het netwerk
  • Uitbreiding van personale capaciteit
  • Het voeren van het goede gesprek

Door verschillende interventies tezamen uit te voeren creëer je daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt.

Stefanie Mouwen
Programmamanager

Contact
Contact