Bel ons
Menu Sluit

Anders triëren door middel van triage training

Meer aandacht voor telefonische triage maakt het mogelijk om de zorgvraag en de consultduur beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor heeft de huisarts meer rust en ruimte om het juiste behandelen/of begeleidingstraject te bepalen.Het flexibel inzetten en inroosteren van de beschikbare spreekuurtijd is mogelijk als de triage hierop wordt aangepast. Deze interventie hangt samen met de interventie taakherschikking. Assistenten volgen een extra triage training, training stimuleren van zelfzorg en/of training gespreksvoering.

Waarom

Scherper triëren helpt de huisartsenpraktijk om de consulttijden beter af te stemmen op de zorgvraag. Hierdoor neemt de kwaliteit toe en kan tijd bespaard worden. Waar nodig fysiek (kort/lang), waar mogelijk een telefonisch advies en/of verwijzen naar andere zorgaanbieder (zorgnetwerk). Verwijzen naar, en gebruik maken van, zorgportaal, spreekuur.nl of digitaal platform zoals thuisarts.nl.

Hoe

Assistentes volgen een extra triage training. Ook een training gespreksvoering kan bijdragen. Amstellandzorg heeft een overzicht van het opleidingsaanbod.

Evaluatie

Om aan te tonen dat aan deze interventie is voldaan moet de praktijk een certificaat van deelname overleggen en/of aantoonbaar veranderingen kunnen laten zien in de opbouw van de agenda.

Samenhangende interventies

Flexibele consultduur, Regie op veel gebruikers, opleiden assistente tot SOH, het andere gesprek


Contact
Contact