Bel ons
Menu Sluit

WTZA moet echt

Op 1 januari 2022 is de WtZA in werking getreden. De wet geldt voor alle zorg of jeugdhulpaanbieders. Huisartsen zijn zorgaanbieders in de zin van de Wet kwaliteit en klachten gezondheidszorg (Wkkgz), waardoor je moet voldoen aan verplichtingen uit de WtZA. Dit betekent dat alle vergunningen voor 1 januari 2024 aangevraagd moeten worden. Welke verplichtingen dat zijn, is afhankelijk van uw werksituatie. Deze handleiding van de LHV vertelt precies welke acties voor u gelden.

Wil je nog een persoonlijk juridisch advies mail dan naar JZ@lhv.nl of bel naar 085 – 04 80 076

Wel of geen vergunning aanvragen

Om te weten wat de WtZA voor jou betekent is het belangrijk goed te tellen. Bij het tellen van het aantal zorgverleners is het volgende van belang:

  • alleen zorgverleners tellen mee (praktijkmanagers, administratief medewerkers en schoonmakers, etc. niet). BIG-registratie doet niet ter zake;
  • de juridische grondslag (werkzaam als werknemer, zzp’er, pot-overeenkomst, werkzaam op grond van een aansluitovereenkomst) is niet van belang.
  • Gekeken wordt welke zorgverleners feitelijk vanuit de zorgaanbieder (praktijk niet HOED) zorg verleent
  • zorgverleners die formeel werkzaam zijn bij een onderaannemer, moeten wor-den meegeteld bij de hoofdaannemer;
  • vrijwilligers, stagiairs en zorgverleners die uitsluitend wmo-ondersteuning of alleen jeugdhulp verlenen (bijvoorbeeld POH-Jeugd GGZ die volledig door ge-meente wordt gefinancierd), tellen niet mee.
  • personen die slechts zeer incidenteel zorg verlenen, zoals vrijwilligers, stagiairs en co-assistenten, tellen niet mee. (Wanneer structureel stageplaatsen worden aange-boden moet dit echter wel worden meegenomen in de telling. Ook BBL-medewer-kers telt u wel mee)

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact