Bel ons
Menu Sluit

Vrij roosteren via de Waarneemapp

Op 1 oktober 2023 zal het eerste rooster van start gaan, dat door middel van vrij roosteren via de Waarneemapp tot stand gekomen is. Deze manier van roosteren is nieuw en heeft als voordeel dat praktijkhoudende huisartsen en niet-praktijkhoudende huisartsen meer regie krijgen op hun dienstrooster op de huisartsenpost.

Webinar

De software voor vrij roosteren waarmee we werken is ontwikkeld door de WaarneemApp. De nieuwe manier van roosteren gaat gepaard met een nieuwe set aan spelregels en afspraken. Deze zijn door de werkgroep ANW opgesteld. Op 16 mei vindt een webinar plaats waar je alles hoort over het gebruik van de waarneemapp en de procedure rondom vrij roosteren. Het webinar wordt opgenomen en is terug te kijken. Binnenkort ontvang je een uitnodiging voor het webinar.

Voordeel vrij roosteren

De diensten die volgens het principe van Vrij Roosteren worden geroosterd, zijn voor het grootste deel beter inpasbaar in uw persoonlijke leven en/of uw werkdagen in de huisartsenpraktijk. Als praktijkhouder betekent Vrij Roosteren dan ook vrijheid in de keuze wanneer je wilt werken. Bijvoorbeeld om wel of niet te willen werken in de nacht of op een vrije dag, maar ook in het type dienst. Bij Vrij Roosteren rooster je zelf op basis van je beschikbaarheid: de diensten worden niet langer voor je bepaald.

Hoe werkt het?

Voordat u kunt beginnen met intekenen op het rooster moet je je aanmelden bij de waarneemapp. Het is echt belangrijk dat dit gebeurt in de periode tussen 17 en 30 mei. Niet aangemeld, betekent geen keuze. Vervolgens moeten een aantal fasen doorlopen worden totdat er half juli een sluitend rooster is.

Fase 1: intekenen op een leeg rooster (vanaf 1 juni) In fase 1 mag je als praktijkhoudend huisarts, VIP-huisarts, HIDHA of waarnemer-praktijkhouder intekenen op een leeg rooster. Je kunt intekenen op basis van je eigen beschikbaarheid. Je hebt bovendien de keuze welke soort diensten je wilt doen. Vakantiedagen kan je daarbij blokkeren.

Fase 2: conceptrooster bijwerken (Vanaf 16 juni) In fase 2 wordt door de software van de WaarneemApp een conceptrooster gepubliceerd aan de hand van beslisregels en keuzes en voorkeuren die je hebt aangegeven. De beslisregels voor onze huisartsenpost zijn door de werkgroep ANW opgesteld. In dit conceptrooster mag iedereen voor de duur van een vastgestelde periode maximaal 10% van zijn/haar toegekende diensten teruggeven en andere openstaande diensten oppakken. In het tweede deel van fase 2 wordt het rooster opengesteld voor alle flexibele huisartsen en kunnen ook zij nog openstaande diensten oppakken. In deze fase geldt het principe: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ bij het oppakken van een dienst.

Fase 3: rooster sluitend maken (vanaf 30 juni) In fase 3 wordt het rooster sluitend gemaakt. In deze laatste fase krijgt je (en alle andere huisartsen) die het verst van hun urenquotum zitten, een e-mail dat het noodzakelijk is dat je nog een aantal diensten oppakken. Het urenquotum is gelijk aan het aantal uur wat je nu aan diensten toebedeeld krijgt. Als je dat niet doet, dan zal de software een overgebleven dienst toewijzen om het rooster te sluiten.

Op 15 juli gaat het nieuwe rooster met als startdatum 1 oktober live. Het rooster wordt voorlopig per half jaar gemaakt

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact