Bel ons
Menu Sluit

Samen zorgen voor toekomstbestendige huisartsenzorg in Amstelland

De huisartsenzorg in de regio Amstelland toekomstbestendig organiseren. Met dat doel starten de gemeente Amstelveen, de Huisartsen Coöperatie Amstelland en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid een gezamenlijk onderzoek. Hieruit vloeit zowel een advies voor de korte als lange termijn voort. Aanleiding is het onlangs gepubliceerde regiobeeld Amstelland. Hieruit blijkt dat de vraag naar huisartsen in de regio fors zal groeien. De eerste resultaten van het onderzoek worden in januari 2021 verwacht.

Uit het regiobeeld Amstelland dat vorige maand werd gepubliceerd, blijkt dat de vraag naar huisartsen de komende jaren fors hoger wordt dan het aanbod. De verwachting is dat er vaker een patiëntenstop komt. Er is een netto instroom van ruim 20% aan huisartsen in 2028 nodig*. Dit is fors meer dan de huidige capaciteit. 

Urgentie

“Wij merken al een tijdje dat de huisartsenzorg in Amstelveen niet goed verdeeld is”, vertelt Inge Huernink, seniorinkoper huisartsenzorg bij Zorg en Zekerheid. “Hierdoor zijn er in bepaalde buurten te weinig huisartsen terwijl in andere wijken dit probleem minder speelt. Ook krijgen wij vanuit onze collega’s van Zorgbemiddeling en Advies signalen van nieuwe bewoners in vooral Amstelveen Zuid dat zij geen huisarts meer kunnen vinden. Het is dus belangrijk om nu te handelen. 

Ook de gemeente Amstelveen ziet deze urgentie. “Iedereen zou een huisarts in de buurt moeten hebben. Dat er in een aantal wijken in Amstelveen een tekort is aan huisartsen vind ik onacceptabel”, zegt wethouder Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen. “Het aantal inwoners neemt de aankomende jaren ook nog toe. Met dit onderzoek zetten we de eerst stap om te zorgen dat iedereen in de toekomst weer een huisarts in de buurt heeft.”

Minder patiënten per huisarts

De huisartsen Coöperatie Amstelland sluit zich aan bij het standpunt van de gemeente. “Huisartsen in de regio Amstelveen vinden het belangrijk dat ook in de toekomst een kwalitatieve en gezonde huisartsenzorg beschikbaar is binnen de gemeente“, zegt Abram Rutgers, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Amstelland. “Er zijn meerdere partijen nodig om dit te verwezenlijken. Daar is dit onderzoek voor bedoeld: een samenwerking tussen alle Amstelveense huisartsen, de gemeente en de zorgverzekeraar, om te werken aan een blijvend gezonde huisartsenzorg voor alle inwoners in de regio Amstelland.”

Vanuit de gezamenlijke behoefte aan een toekomstbestendige oplossing zijn de HCA, de gemeente Amstelveen en Zorg en Zekerheid een gezamenlijk onderzoek gestart. Hieruit vloeit een advies voort over hoe de capaciteit van de huisartsenzorg in de gemeente Amstelveen toekomstbestendig gemaakt kan worden. Het is de bedoeling dat dit advies verbreed kan worden naar de gehele Amstelland regio en zowel betrekking heeft op de korte als de lange termijn (5-10 jaar). Vanuit de HCA worden de wens tot praktijkverkleining en de mogelijkheden van aansluiting bij gezondheidscentra in het onderzoek meegenomen.

Nieuwe oplossingen

“Het is belangrijk ook een analyse te maken van de huisartsenzorg die momenteel wordt geboden en gevraagd”, zegt Inge Huernink van Zorg en Zekerheid. “Daarna kun je bijvoorbeeld besluiten bepaalde zorg onder te brengen bij ondersteunend personeel. Of meer mensen door te verwijzen naar het sociale domein voor Welzijn op Recept. Complexere zorgvragen kunnen leiden tot meer samenwerking met de ziekenhuiszorg. Ook e-health kan een oplossingsrichting zijn voor de huisartsenzorg.”

De eerste resultaten van het onderzoek naar toekomstbestendige huisartsenzorg in Amstelveen worden in januari 2021 verwacht. De samenwerkingspartners hopen dat de oplossingen uit het onderzoek ook op andere plekken in de regio ingezet kunnen worden. 

Meer informatie: gemeente Amstelveen, HCA, Zorg en Zekerheid<>

* Bron: NIVEL rapport: Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg (zie verder Regiobeeld Amstelland)

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact