Bel ons
Menu Sluit

Lean werken in de (huisartsen)praktijk: Meer werkplezier en tijdswinst in de praktijk!

LEAN is een erkende methode om de inrichting en de processen in de praktijk optimaal in te richten. Dit zorgt voor meer werkplezier en veel tijdswinst! De oplossing zit niet in harder werken maar in ánders werken”. Veel huisartsenpraktijken in het land hebben inmiddels een Lean training gevolgd en ervaren dagelijks de voordelen.

‘Wij zijn als huisartsen echte doeners, gericht op de korte termijn. Door de workshop realiseerden we ons hoeveel winst er in de dagelijkse praktijkvoering te halen is als we eens goed naar allerlei processen kijken.’

Wat is lean werken

Lean’ werken kan de praktijkvoering efficiënter en doelmatiger maken. Het helpt om knelpunten aan te pakken en een prettige werkomgeving voor alle praktijkmedewerkers te creëren. Rust in de praktijk en een gevoel van controle over de praktijkprocessen zijn het resultaat. Doordat de ‘lean’-methode de praktijkmedewerkers bij de verbeterprocessen betrekt, ontstaat enthousiasme en worden veranderingen breed gedragen. De ‘lean’-werkwijze beschouwt ‘de klant’ als koning, maar de praktijk als keizer.

Vergoeding Zorg en Zekerheid

Via Z&Z kan een praktijk gebruik maken van de module praktijkscan met een vervolg bijvoorbeeld een lean traject. Er is ook een losse module voor een lean traject in de praktijk. Voor informatie voer de vergoeding zie:

Training

Eind juni heeft de eerste introductie training plaatsgevonden. Indien er voldoende belangstelling is zal Amstellandzorg een nieuwe introductiecursus organiseren. Na deze introductiecursus kan er gekozen worden voor een vervolgtraject: 

  1. Werkplekmanagement, op 3 verschillende dagen (dag 3 is op een zaterdag) waarbij gewerkt wordt aan het ”lean” organiseren en inrichten van alle ruimtes in de huisartsenpraktijk. Alle praktijkmedewerkers moeten aan dit 3-daagse proces deelnemen en gebeurt olv een LEAN-coach.  
  1. Waardestroom/procesanalyse (3 dagdelen) met een LEAN-coach, voor 5 of 6 praktijkmedewerkers. Tijdens deze training ga je aan de slag met het Lean organiseren van de praktijkprocessen in de huisartsenpraktijk.  
  1. Een praktijkmedewerker volgt de 3-daagse training om LEAN-manager te worden en kan zo het proces verder begeleiden/implementeren in de eigen praktijk. Het aantal accreditatiepunten hiervoor is 20 ptn. 

Voor vragen over de training neem je contact op met Bianca – b.tan@amstellandzorg.nl

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact