Bel ons
Menu Sluit

Kwaliteitscommissie Diabetes over de nascholing diabetes type 2

Op 9 mei a.s. wordt door de Academie een nascholing over diabetes type 2 aangeboden. Meer in het bijzonder zullen de plaatsbepaling, indicatie, werkingsmechanisme en bijwerkingen van de SGLT2-remmers en GLP1-receptoragonisten worden besproken. De inhoud van de nascholingscursus sluit aan bij de herziene NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (november 2021).

Uit evaluaties door het NHG en Stichting Langerhans blijkt dat landelijk relatief veel huisartspraktijken moeilijkheden ervaren bij de implementatie van de aanbevelingen uit de NHG-Standaard. Dit is niet verwonderlijk omdat in de herziene standaard enkele majeure wijzigingen in het medicamenteuze beleid zijn voorgesteld. Een succesvolle implementatie – en daarmee betere diabeteszorg – vraagt niet alleen extra tijdsinvestering maar ook adequate medisch-inhoudelijke kennis van de (achtergronden van de) NHG-Standaard i.c. de SGLT2-remmers en de GLP1-receptoragonisten. In de dagelijkse praktijk wordt de diabeteszorg voor een belangrijk deel en doorgaans op voortreffelijke wijze, uitgevoerd door de POH-S. Echter, gezien de complexiteit van het op de juiste wijze toepassen van genoemde middelen, acht de Kwaliteitscommissie Diabetes het van groot belang dat ook de huisarts actief hierbij betrokken is en over voldoende kennis beschikt.

De Kwaliteitscommissie Diabetes nodigt de huisartsen daarom nadrukkelijk uit voor het volgen van deze nascholing. De nascholing wordt gegeven door Weena Chen, internist-endocrinoloog samen met Bela Pagrach of Fenna Molkenboer, diabetesverpleegkundigen, allen verbonden aan Ziekenhuis Amstelland. Eerdere door hen verzorgde nascholing over dit onderwerp werd zeer positief geëvalueerd. De nascholing is geaccrediteerd.

Namens de Kwaliteitscommissie Diabetes,
Marian de Lange, huisarts
Danielle van Zuylen, huisarts
dr. Paul Janssen, huisarts, werkgroep NHG-Standaard Diabetes

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact