Bel ons
Menu Sluit

De Sproetenbus: een belasting voor de huisartsenpraktijk

Er zijn verschillende klachten binnengekomen vanuit huisartsenpraktijken in Amstelveen over de Sproetenbus. In de ‘bus’ kunnen mensen een verdacht plekje op de huid laten controleren op huidkanker. Vervolgens wordt 99% van hen verzocht om op dezelfde dag nog een verwijzing naar de dermatoloog (een ZBC) aan te vragen bij de huisarts. Dit levert onnodige werkzaamheden in de huisartsenpraktijk op.

Amstelland Zorg heeft deze signalen met Zorg en Zekerheid besproken. Zij waren erg blij met deze melding en zijn ermee aan de slag gegaan. Wij willen jou graag informeren over de stappen die Zorg en Zekerheid heeft ondernomen:

  • De Sproetenbus is een huisartsenpraktijk zonder ingeschreven patiënten die claimt huisartsenzorg te leveren. Zorg en Zekerheid heeft dit bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangekaart. ZN en Vektis gaan onderzoeken of 01 AGB-codes (AGB-codes zonder ingeschreven patiënten) kunnen worden uitgesloten van het leveren van deze zorg.
  • Op basis van een eerdere uitspraak van het Zorginstituut heeft Zorg en Zekerheid vastgesteld dat de Sproetenbus geen huisartsenzorg verleent en heeft het uitbetalen van de declaraties van de Sproetenbus stopgezet. Andere zorgverzekeraars worden geadviseerd dit ook te doen. 
  • Patiënten worden actief geïnformeerd dat dit geen vergoede zorg is en geadviseerd om naar de huisarts te gaan bij zorgen over een plekje.
  • Het Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) dat zich aan de Sproetenbus heeft verbonden, is ook aangesproken op deze werkwijzen. Gesprekken met dit ZBC lopen nog.

Daarnaast heeft de Wetenschappelijke Vereniging van Dermatologie een signaal afgegeven door middel van onderstaande brief:

Onze leden uiten hun bezorgdheid over het feit dat de Sproetenbus een opvallend hoog aantal patiënten doorverwijst naar de tweedelijnszorg. Diverse centra rapporteren meer dan 25 van dergelijke verwijzingen per week, waarbij in veel gevallen een doorverwijzing naar de tweede lijn niet noodzakelijk lijkt.

Het is belangrijk te vermelden dat deze verwijzingen indirect plaatsvinden. Patiënten worden eerst door de Sproetenbus geadviseerd om een dermatoloog te raadplegen, waarna de huisarts in veel gevallen de verwijzing naar de tweede lijn verzorgt. Wij verwachten dat het voor huisartsen moeilijk is om adviezen van de Sproetenbus naast zich neer te leggen, ondanks dat zij wellicht anders zouden beslissen zonder de input van de Sproetenbus.

Wij hopen dat u deze kwestie serieus zult nemen en passende maatregelen zult overwegen. Ons doel is om zowel de kwaliteit van zorg voor onze leden als de efficiëntie van het zorgsysteem te waarborgen. We staan open voor een dialoog om deze situatie verder te bespreken en tot een oplossing te komen.

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact