Bel ons
Menu Sluit

Afbouwen van antidepressiva

Meer dan een miljoen mensen in Nederland gebruiken antidepressiva. Onnodig langdurig gebruik kan nadelige effecten veroorzaken, zoals bijwerkingen, interacties en voorschrijf-cascades. In dit nieuwsbericht vind je meer informatie over twee initiatieven op het gebied van het afbouwen van antidepressiva in de regio.

Initiatief 1: Regio Amstelland bouwt actief af van antidepressiva

In 2024 is de pilot van het project Pharm Guide AD gestart. In dit project staat het terugdringen van ondoelmatig langgebruik van antidepressiva centraal. In de voorbereiding van Pharm Guide AD is in nauw overleg met huisartsen, apothekers en psychiaters een interactieve training ontwikkeld. Tijdens deze training worden handige tools en materialen uitgereikt die begeleiding bij het afbouwen van antidepressiva faciliteren. Deze training is eind januari gegeven aan apothekers en geïnteresseerde huisartsen.

Goede samenwerking tussen huisartsen en apothekers is in dit proces cruciaal. Huisartsen in de regio Amstelland kunnen vanaf februari verwachten dat apothekers lijsten van patiënten aanleveren die mogelijk in aanmerking komen voor het afbouwen van antidepressiva. De lijst wordt vooraf gescreend door de apotheek aan de hand van in- en exclusiecriteria. De huisarts wordt gevraagd te kijken of patiënten voldoende hersteld zijn en of er een indicatie is voor langdurig gebruik. Voor deze tijdinvestering is een vergoeding beschikbaar gesteld.

Als blijkt dat patiënten kunnen worden opgenomen in de pilot, ontvangen zij vervolgens een brief met informatie en een uitnodiging om deel te nemen. Het staat de huisarts ook vrij om patiënten zelf te begeleiden bij het afbouwen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de onderzoeker Samah Bouarfa, via s.bouarfa@amsterdamumc.nl.

Initiatief 2: Consultatie en vragen over afbouw van antidepressiva bij Afbouwpoli in Geest

Huisartsen die vragen hebben over afbouw van antidepressiva kunnen contact opnemen met de Afbouwpoli van GGZ inGeest. Zij zijn bereikbaar via het mailadres: afbouwpoli@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen). De vragen in de mailbox worden eenmaal per week door een van de verpleegkundig specialisten beantwoord. Het kan dus zijn dat het een paar dagen duurt voordat je antwoord krijgt. Tevens is Kirsten Fransen, verpleegkundig specialist GGZ, ook bereikbaar via Siilo voor overleg.

Doelgroep Afbouwpoli voor antidepressiva

Deze Afbouwpoli is voor cliënten van 18 jaar en ouder uit heel Nederland die advies willen of begeleiding zoeken bij het afbouwen en/of stoppen van antidepressiva. Het betreft hier mensen met een depressie, angst of dwangstoornis in remissie of met stemmings- en angstklachten vanuit overbelasting, ADHD of een autismespectrumstoornis. Bij de Afbouwpoli van GGZ inGeest werken verpleegkundig specialisten, psychiaters en psychologen nauw met elkaar samen. Het team werkt daarnaast samen met apothekers van Amsterdam UMC en heeft ook contact met de eigen apotheker van de cliënt.

Verwijzen naar de Afbouwpoli

Om doorverwezen te worden naar de Afbouwpoli, dienen cliënten in het bezit te zijn van een verwijsbrief. Deze brief moet afkomstig zijn van een erkende verwijzer, zoals een huisarts, psychiater, of verpleegkundig specialist.

Verder lezen?

Bekijk alle berichten

Contact
Contact